۰۷
اردیبهشت

چشم بند

ماسکی است که چشم های شما را می پوشاند و مانع از رسیدن نور به چشم می شود.

چشم بند هتلی

گرچه شما تلاش می کنید تا کیفیت خواب خوبی در هواپیما یا اتاق هتل تجربه کنید اما نور تاثیر مخربی بر روی خواب شما خواهد داشت. یک چشم بند خواب نجات دهنده شما خواهد بود . آنها قابل حمل و به اندازه کافی کوچک هستند تا به راحتی در کیف شما قرار بگیرند.

چشم بند با آرم

چاپ آرم بر روی چشم بند یک تبلیغ بلند مدت و ماندگار در ذهن مسافر یا مشتری ایجاد خواهد کرد .